Wat zijn energievelden?

Alles wat leeft heeft een eigen energieveld. Dus van mens, tot dier, tot planten en organismen. Elke levende cel, ieder organisme heeft dan ook een eigen energieveld. Met een bijbehorende frequentie. Wat betekent dat ook emoties en gedachten vormen van energie zijn. Om te kunnen leven en functioneren hebben we energie nodig. Logischerwijs halen we deze uit voeding, maar ook uit (zon)licht en andere natuurlijke energiebronnen. Energievelden zijn gevoelig voor zowel negatieve als positieve frequenties wat een verstoring kan betekenen van je welbevinden. Denk aan de warmte van de zon op je gezicht op een winterse dag, of de striemende ijskoude wind die je verkleumt.

Elk orgaan en iedere cel in je lichaam heeft een eigen trilling, en daarmee frequentie. Een frequentie die wij - na jaren van onderzoek en testen - met onze VigoCell frequentiechip in de meest positieve zin van het woord weten te beïnvloeden. Hoe we dan doen? Door de basistrillingen die zich verenigen in onze organen, hersenen en zelfs botten dusdanig te 'orkestreren' dat pijn verdwijnt als de spreekwoordelijke sneeuw voor de zon. Waarbij wij meteen duidelijk willen maken dat we GEEN geneesmiddel zijn en je ons product altijd in samenspraak met je behandelend therapeut of arts toepast. Echter weten wij van hen dat onze VigoCells vaak bijdragen aan een sneller herstel dan voorzien, wat wij als een dikke plus zien. 

Terug naar trillingen en frequenties. Beide zijn goed meetbaar en kunnen in hun totaliteit informatie geven over iemands levensenergie en daarmee vitaliteit. Iets wat wij bij Geonado hebben verheven tot topsport en heeft geleid tot een prachtige collectie van frequenz chips die luisteren naar de naam VigoCell. Iedere variant binnen ons assortiment is terug te vinden in ons product overzicht. Individueel te programmeren chips behoren echter ook tot de mogelijkheden.  

Wat kan energievelden verstoren?

Energievelden kunnen verstoort en 'uit balans' worden gebracht. Tegenwoordig worden veel kunstmatige storingsvelden gegenereerd door elektriciteitsmasten, straling van mobiele telefoons, WLAN-routers of elektrosmog van huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Er zijn echter ook natuurlijke storingsvelden, zoals wateraders, aardstralen of 'breuken' in de aarde. Wat vooral bij mensen die 'hoog gevoelig zijn' kan leiden tot aantasting van de buitenste auralaag, waardoor deze verzwakt en men extra (lees te veel) prikkels ontvangtt. 

Energievelden: een natuurlijke balans

Als je buitenste auralaag vergroot, geldt dat vaak ook voor emotionele energieveld waardoor je sneller emotioneel geraakt wordt en (kan leiden) tot ongewenst heftige emoties, zeker bij kinderen. Hooggevoelige kinderen hebben namelijk vaak ook hun maagchakra wijd open staan. Wat kinderen vaak onrustig, angstig en onnodig druk maakt. Onze Frequenz-Welle voorkomt disbalans en zorgt voor rust, zowel bij mensen als dieren. Simpelweg door je terug in balans te brengen en storingsvelden te elimineren, energievelden te herstellen en te zorgen dat jij je weer energiek en fit voelt. Zonder stress.

Hoe herken je eventuele storingsvelden?

Storingsvelden zijn in alle eerlijkheid nauwelijks waarneembaar en voor de meesten van ons volledig onzichtbaar. Alleen bijzonder (hoog) gevoelige mensen zijn in staat om bewust storende frequenties waar te nemen. Met behulp van moderne meetinstrumenten of fysische radiësthesie kunnen storingsvelden tegenwoordig actief worden opgespoord en in kaart worden gebracht.

We kunnen niet alleen storingsvelden herkennen, maar ook de effecten daarvan op ons welzijn. Op die manier kunnen alternatieven voor slaapvertrekken en/of werkplekken binnen ieder woonhuis, kantoor of stal door ons in kaart worden gebracht. 

Waar kunnen overal stoorvelden voorkomen?

Elektromagnetische en natuurlijke storingsvelden komen bijna overal voor. De hele aarde wordt doorkruist door een natuurlijk magnetisch veld, waarop bijvoorbeeld trekvogels zich oriënteren. Kunstmatige elektromagnetische velden, bijvoorbeeld van zendmasten voor telecom netwerken, zijn al nauw verspreid over de hele wereld. Daarnaast zijn er storingszones van elektriciteitsleidingen, transformatoren, motoren, WLAN, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. De snel voortschrijdende digitalisering (bijv. 5G-technologie) werkt deze ontwikkeling natuurlijk extra in de hand. Wifi straling afschermen? Lees hier meer. 

Effecten stoorvelden en energievelden op het menselijk lichaam, maar ook dieren

Tegenwoordig weten deskundigen dat dergelijke stoorvelden zeker effect kunnen hebben op de natuurlijke oscillaties van cellen, het zogenaamde bioveld. Omdat alle cellen voortdurend met elkaar in contact staan, kan dit ook gevolgen hebben voor het hele organisme. Een harmonieus biofield kan uit balans worden gebracht door natuurlijke storingszones, zoals wateraders of aardstralen, of door kunstmatige storingszones (straling van mobiele telefoons, elektrosmog, enz.). Mensen kunnen dit voelen op mentaal en fysiek niveau. De eerste tekenen hiervan zijn mogelijk vermoeidheid, prikkelbaarheid, angst, gevoelens van stress, maar ook enkele lichamelijke symptomen. Als stoorzones een permanent effect hebben op mens en dier, kan dit op langere termijn leiden tot gezondheidsrelevante aspecten. Overigens worden dieren ook geacht natuurlijke storingszones zoals aardstralen en wateraders te kunnen herkennen en daar met hun gedrag op te reageren. Oude kennis beweert bijvoorbeeld dat katten graag op wateraders slapen, terwijl honden voor hun dutjes het liefst ongestoorde plekken opzoeken. Katachtigen - en daarmee dus ook leeuwen, panters en luipaarden - kunnen we om die reden ook wel echte stralingszoekers noemen. Zij zouden op die manier energie halen uit aardstralen en wateraders.

Hoe kunnen stoorvelden de werkplek beïnvloeden?

Vooral op de werkplek zijn de meeste mensen volledig overgeleverd aan natuurlijke en ook kunstmatige storingsvelden via computers, mobiele telefoons, elektrische apparaten en dergelijke. Deze kunnen allerlei invloeden hebben op ons welzijn. Zelfs de autoriteiten waarschuwen al voor overmatige blootstelling aan elektromagnetische velden op de werkplek. Hoewel bepaalde door internationale commissies vastgestelde grenswaarden ons beschermen, zijn deze niet uniform geregeld. Op zeer weinig werkplekken worden regelmatig grenswaarden gecontroleerd. Bij gezondheidsproblemen worden stoorvelden door de orthodoxe geneeskunde nog nauwelijks als echte achtergronden beschouwd.

Waarom worden stoorvelden vaak zo onderschat?

Omdat er zeer weinig wetenschappelijke studies zijn gedaan naar de effecten van natuurlijke en kunstmatige stoorvelden op mensen en dus op lichaam, geest en ziel, wordt er nog steeds niet over gecommuniceerd. Toch is radiësthesie, d.w.z. stralingsgevoeligheid, een van de oudste talenten van de mensheid. Het zou een methode zijn die al duizenden jaren wordt gebruikt door herders of nomaden die zich wilden beschermen tegen slechte plaatsen of water moesten vinden om putten te graven. In de huidige hoogtechnologische tijden zijn mensen deze oude vaardigheden grotendeels kwijtgeraakt. Maar dat betekent niet dat ze geen ernstige gevolgen kunnen hebben voor hun lichaam, geest en ziel.

Waarom is een goede afbakening belangrijk?

Op de werkplek zijn de mogelijkheden om te ontsnappen aan kunstmatige en natuurlijke storingszones vaak niet gegeven. Zelfs als de eigen apparatuur geen straling uitzendt en alle natuurlijke storingszones zijn opgenomen, is een totale afscherming van storingszones vaak niet mogelijk.

Daarom zijn zelfbescherming en zelfinitiatief des te belangrijker. Geonado integreert de gepatenteerde frequentiechip in zijn producten om ze te beschermen tegen elektrosmog of geopathische interferentiezones. Ze kunnen helpen om waargenomen stress te harmoniseren en een betere slaapkwaliteit en prestaties te ondersteunen. Want je goed voelen betekent gewoon genieten van het leven. Creëer uw eigen persoonlijke bron van goede energievelden voor werk, thuis en onderweg met Geonado!

Nadat de VigoCell was aangebracht, zijn mijn knieklachten beter geworden en kon ik mijn gewone activiteiten weer oppakken.
Franz Klammer Olympisch kampioen en skilegende
Contact Geonado
Aan het laden...